Дизајнавтоматизација на индустриски постројки
Одржување на постројки за термичка обработка

Најнови информации

Отворање на филијала на SQ TECNOLOGY GROUP во Македонија -Скопје

Полиња на примена

Големото богатство на компетентност и искуство, стекнато во повеќегодишната реализација на нашите проекти, е достапно за организациите и индустриите заинтересирани да ги подобрат и направат своите погони се поефикасни. С.К. Технологијата е способна да ја потврди функционалноста на постоечките постројки со спроведување на потребните анализи за да ги потврди нивните перформанси и предлага решенија и техники неопходни за постигнување оптимални работни услови.

Автомобилство

Воздухопловната индустрија

Воена индустрија

Мали метални делови

Механика

Хемиски / храна

Истражување

Пластична индустрија

Текстилната индустрија

Стакло / керамика

Мени