Производите, нови или користени регенерации (ремонти од механичка, електрична и процесна гледна точка) се резултат на мултидисциплинарни вештини (терморегулација, манипулатори, пневматика, хидраулика, автоматизација, …) кои се користат за проекти со променлива големина (од една машина до цели производствени линии)

Нашиот каталог

Откријте преку нашите каталози вовед во понудата на производи за металургија на обоени легури. Ова е само дел од она што го избравме за вас за се друго можете директно да не контактирате.

Download

Име на презентацијата 2021-08-03

Business Presentation

Мени