Услугата за клиентите во светот на инженерството на индустриски постројки се разделува во три области:

– Одржување (вообичаено / вонредно) и обука на персоналот
– Подршка(телефонска по продажбата, од далечина на софтвер за автоматизација)
– Управување со резервни делови за купувачот

Услуга-Сервис „по мерка“

manutenzione impianto termico industriale

ДИЗАЈН-ПРОЕКТИРАЊЕ

Механика, електромеханика и софтвер за автоматизација
Конкретно според потребите на клиентот
Редизајн каде што е потребно за време на фазите на проектот

МЕНАЏМЕНТ СО ПРОЕКТОТ

Основно и детално инженерство
Временски распоред (Gantt) и интердисциплинарна координација
Почеток и менаџирање со проектот
Инсталирање
поврзување и тестирање
manutenzione impianto termico industriale
manutenzione impianto termico industriale

ОДРЖУВАЊЕ И ПО ПРОДАЖЕН СЕРВИС

Планирано и вонредно одржување на системите и постројките
Телефонска услуга по продажбата и помош од далечина
Квалификуван и обучен кадар
Резервни делови и управување со магацин за резервни делови